Robert A. Kyle, M.D. - list

 

 

VI Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2017 roku” jest unikalnym spotkaniem naukowym organizowanym w Krakowie przez Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Katedrę Hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program konferencji dotyczy interdyscyplinarnej i kompleksowej opieki nad chorymi na amyloidozę, szpiczaka plazmocytowego oraz chorobę Waldenströma.

Wielospecjalistyczna terapia stwarza pacjentom szansę wysokiej skuteczności leczenia i poprawy jakości życia w dobrym komforcie. W ciągu ostatnich lat zarejestrowano na świecie kilkanaście specyfików w terapii szpiczaka i dzięki  stałemu postępowi jest możliwa optymalizacja leczenia oraz znaczne przedłużenie życia w dobrym komforcie.

W tym roku zaproszenie do Małopolski przyjęli znani eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Grecji oraz Włoch, co dowodzi braku granic dla medycyny oraz wzajemnej stymulacji intelektualnej ponad różnicami narodowościowymi. Cieszymy się, że możemy gościć wybitnych naukowców w Krakowie, miejscu najstarszego polskiego ośrodka hematologicznego. Mamy nadzieję, iż przybyli goście będą mogli zasmakować w pięknie historycznej stolicy Polski oraz zwiedzić miejsce wyjątkowe, jakim jest Pałac biskupa Erazma Ciołka.

Dziękujemy zaprzyjaźnionym firmom Alvogen Poland Sp. z oo., Adamed Sp. z oo., Amgen Biotechnologia Sp. z oo.,  Biokom Baka Olszewski sp. jawna, Celgene Sp. z oo., CSL Behring Sp z oo., Karyopharm, Takeda Polska Sp. z oo. Roche Polska Sp z oo., Janssen-Cilag Polska Sp z oo oraz Sanovi-Aventis Sp z oo. za pomoc w zorganizowaniu konferencji. Mamy nadzieję, iż to spotkanie przyczyni się do rozwoju nowoczesnego leczenia dyskrazji plazmocytowych w Polsce.  

Wysoki Patronat nad konferencją wybitnych postaci: Ministra Zdrowia dr Konstantego Radziwiłła, Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka, Wojewody Małopolskiego Jerzego Pilcha, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie prof. Andrzeja Matyi oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów prof. Tadeusza Robaka daje nam, lekarzom, poczucie, iż nie jesteśmy sami w codziennej walce o zdrowie i życie powierzonych naszej opiece pacjentów.

 

Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki