Imprezy towarzyszące

 

1 września, godz. 19:00
Pałac Biskupa Erazma Ciołka

ul. Kanonicza 17, Kraków
Źródło: http://mnk.pl

Pałaca Biskupa Erazma Ciołka to druga po Wawelu wczesnorenesansowa budowla w Krakowie. W trakcie krótkiego zwiedzania poprzedzającego bankiet, będą Państwo mogli podziwiać wspaniałe skarby sztuki średniowiecznej, takie jak: Madonna z Krużlowej, Osiołek Palmowy z Szydłowca, Chrystus w Ogrodzie Oliwnym Wita Stwosza, Epitafium Wierzbięty z Branic, czy też po raz pierwszy zrekonstruowane tabernakulum z Wawelu Padovana.

Pałac został wzniesiony w latach 1501-1503 dla biskupa płockiego Erazma Ciołka, sekretarza króla Aleksandra Jagiellończyka. W początkach wieku XVI mieściła się tutaj, obok rezydencji biskupiej, drukarnia Floriana Unglera. Pałac rozbudowywano w latach 20. XVI stulecia (z tego okresu pochodzi wystrój tzw. Sali Tomickiego na I piętrze) oraz na przełomie wieków XVI i XVII. Gruntownie odnowiono go w 1. połowie XVIII w, kiedy to wykonano dekorację freskową reprezentacyjnych sal na I piętrze (tzw. Sala Cnót) a fasadę wsparto pochyłym murem i pokryto malowaną dekoracją w postaci kremowej kratownicy na różowym tle. W roku 1805 Pałac przeszedł na własność rządu austriackiego. Znalazła tutaj siedzibę policja i więzienie. Później, aż do lat 90. XX wieku mieściły się tutaj rozmaite urzędy państwowe. W roku 1996 Pałac przekazano na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie. W latach 1999-2006 została przeprowadzona generalna odnowa budynku, w trakcie której przywrócono Pałacowi dawną świetność.

 

2 września, godz. 19:30
Restauracja Szara Gęś

Rynek Główny 17, Kraków
Źródło: szarages.com

Restauracja Szara Gęś znajduje się w jednej z najpiękniejszych kamienic w sercu krakowskiego rynku. Jej wnętrza w niepowtarzalny sposób zostały połączone z zabytkowym charakterem budynku. Restauracja osadzona została pod gotyckim, krzyżowym sklepieniem którego pełne symboli wzborniki skrywają tajemnice śladów możnowładców. Okna Szarej Gęsi wychodzą na wprost urokliwego kościółka Św. Wojciecha oraz wieży Mariackiej.